BACKGROUND THƯƠNG KHÓ – PHỤC SINH 2015

Theo chủ đề của Tổng liên hội

1. Mẫu Trang Trí Thương Khó 2015
Mẫu 1
TK-M1
Mẫu 2
TK-M2
Mẫu 3
TK-M3Mẫu 4

TK-M4
2. Mẫu Trang Trí Phục Sinh 2015
Đang Cập Nhật

3. Mẫu Trang Trí Thương Khó – Phục Sinh 2015 (Mẫu Chung)
Mẫu 1
3-25-2015 10-51-53 PM

 

Mẫu 2
3-26-2015 3-07-47 PM

Hội Thánh hay cá nhân cần file gốc (CorelDRAW X6), dùng để trang trí cho mùa TK-PS năm nay vui lòng gởi yêu cầu tên file VD. “File trang trí TK-PS năm 2015 (Mẫu Chung)″ vào email info@cdnvn.com chúng tôi sẽ chia sẻ file cho quý vị!

 

Trân Trọng!
CDNVN.COM