Chúa Bị Đóng Đinh – Thương Khó

chua bi dong dinh cross - thap gia thuong kho - phuc sinh thuong kho 1