Côlôse 3 : 16

“Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em , và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan . Hãy dùng những ca vịnh , thơ thánh , bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau , vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.”

pexels-photo-26309-large