Mẫu Trang Trí Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó – Phục Sinh 2016

Ban Biên tập cdnvn.com gửi lời chào thân ái đến hết thảy quý tôi con Chúa!
Nhằm giúp các Hội Thánh Chúa khắp nơi không có nhân sự thiết kế, Ban quản trị CDNVN thiết kế các mẫu để hỗ trợ cho các Hội thánh chủ đề (Theo Tổng Liên Hội) “Vâng phục cho đến chết”, “Hy vọng nơi Đấng sống”.

Quý vị nào cần sử dụng vui lòng đăng ký nhận file với nội dung:
1. Tên Hội Thánh
2. Đăng ký nhận File Trang trí Thương Khó – Phục Sinh mẫu số (Mẫu …)
Và gửi về địa chỉ mail: info@cdnvn.com
Chúng tôi sẽ gửi địa chỉ download cho quý vị.
Vui lòng đọc rõ yêu cầu và yêu cầu cho đúng.
Mẫu 1:

imgpsh_fullsize

Mẫu 2:

TK-PS 2016 ( Chung M2)