Thi thiên 55 : 22

“Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giêhôva , Ngài sẽ nâng đỡ ngươi . Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động”

love-romantic-petals-plant-large